Gyakran Ismételt Kérdések

A Nyelviskolánk Gyakran Ismételt Kérdései

A REXAMO kifejezés egy mozaikszó, amely ún. relaxációs alapú multimédiás oktatási formát jelenti.

A hagyományos módszerrel történő nyelvoktatástól több szinten eltér a REXAMO módszere. Elsősorban módszertanában és eszköztanában mutat jelentős különbözőséget, másrészt az iskola környezete, exkluzivitása "más, mint a többi" nyelviskoláé. Módszertanában több oktatási stratégiát ötvöz, amelyhez professzionálisan fejlesztett, több évtizedes múlttal rendelkező tananyagot adaptál. Multimédiás eszközök segítségével több érzékszerven keresztül, audiovizuálisan tanulja a tanuló az idegen nyelvet, relaxációs és tanári tanórák alkalmával. Nincs szómagolási kényszer, nincs nyelvtani alapokra helyezett nyelvtanulás, tanulóink globálisan, egészében sajátítják el az általuk tanult idegen nyelveket. A képzés kommunikáció alapú, beszéd centrikus.

Ahogy azt már olvasta a korábbi kérdések között, a tanóráknak két típusa van: relaxációs tanóra és tanári –kontakt- tanóra. A tanfolyam relaxációs tanórával kezdődik, amelyet másnap (minimum 24 óra elteltével) a tanári tanóra követ. Az órákra egyéni időbeosztás alapján, egyéni haladási ütemterv szerint kerül sor, mindig akkor jelentve elfoglaltságot a tanulónak, amikor szabadidővel rendelkezik. Az iskola külön kérése, és a módszer elvárása is egyben viszont, hogy egy héten minimum 2X2 órában kerüljön sor az órák megtartására. Amennyiben az ajánlott óraszámot tudja vállalni a tanuló, úgy kb. 2 hónap alatt ér véget egy 40 órás tanfolyam. A relaxációs tanórán relaxációra alkalmas, kényelmes fotelben, fekvő vagy félig ülő állapotban látja, hallgatja és ismétli a tananyagot a nyelvtanuló. Következő alkalommal, a tanári tanórán az előző relaxációs tanóra tananyaga kerül feldolgozásra a tanuló aktív részvételével. A tanári tanórákon számítógép segítségével ugyanazon struktúrában látja és hallja a tanuló az anyagot (éber állapotban), amelyet a nyelvtanárral más módszertani formában közösen feldolgoznak és gyakorolnak. A relaxációs órán megszerzett passzív tudás tehát aktívvá válik.

Szegedi központunkban jelenleg angol, német és francia nyelv tanulására van lehetőség a REXAMO módszerével. Kecskeméten pillanatnyilag angol és német képzések érhetők el.

 

EGY fős „csoportokkal” dolgozik a módszer. Minden tanulónk egyedül van jelen mind a relaxációs, mind a hozzá kapcsolódó tanári –kontakt- órán, így lehetőség van a saját időbeosztáshoz igazodó, egyéni és egyedi ütem és haladási szerinti, egyéni igényeket kielégítő oktatási formára.

 

Nyelviskolánk tanulói – ahogyan azt a fentiekben is olvashatja – minden esetben napi elfoglaltságaikhoz igazíthatják óráikat. A tanulók kérésének megfelelően így reggel 8 órától este 7 óráig várja a tanulóit az iskola este 8-ig vagyunk nyitva.

A tanári és relaxációs tanórák egyaránt 60 percesek.

 

Miután a tanórákon kizárólag egyedül vesz részt a tanuló, így a „hiányzás” egyben az adott tanóra elmaradását jelenti. Az iskola egyik jelszava a rugalmasság. Minden esetben megoldást találunk az esetelegesen elmaradt órák pótlására.

 

Természetesen ez attól is függ, hogy milyen szintről hová szeretne jutni az ember. Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni, hogy hány 40 órás tanfolyami blokkból kell felépüljön a képzés, személyes, egyénre szabott (díjmentes!) konzultációra van szükség és lehetőség. Minden tanuló más, minden tanuló máshonnan indul, más a célja. Vannak, akiket egy társalgási szintű nyelvtudás motivál, vannak, akik külföldi munkavállalásban gondolkodnak, vannak, akik mielőbb kezükben szeretnék tartani diplomájukat (aminek a nyelvvizsga megléte feltétele). Ehhez oldalunkon visszahívást tud kérni.

 

A REXAMO módszerével azok is tanulhatnak, akik még sosem tanulták az általuk választott idegen nyelvet. Természetesen lehetőség van bármilyen nyelvi szinten bekapcsolódni a tananyagba, kezdőtől akár felsőfokig, sőt, a módszerrel a gazdasági (üzleti) szaknyelvet is elsajátíthatja.

Ahogy a fentiekben is olvasható, akár felsőfokú nyelvtudásra is szert tehet képzésünk segítségével.

Igen, egy nyelvtanár viszi végig a tanfolyamot a tanulóval.

 

A nyelviskola tanfolyamainak díjszabását egyénre szabottan készíti el, amely során figyelembe veszi a tanuló aktuális nyelvi szintjét, nyelvtanulási céljait, lehetőségeit, időbeosztását, a képzés ütemezését stb. A mindenkori pontos díjakról és az aktuális akciókról képzési referensünk személyre szabottan, díjmentesen tájékoztatják Önt.

 

Képzési referensünk személyesen felveszi Önnel a kapcsolatot, miután érdeklődött a nyelvoktatásunk iránt.  Találkozásuk alkalmával ismerteti Önnek a REXAMO nyelvtanulási módszert.  Ezt követően, amennyiben igényt tart rá, úgy a referens kolléga leszervez Önnek egy bemutató órát, előre egyeztetett időpontban, amelynek helyszíne a Nyelviksola. Fontos, ahhoz, hogy kipróbálja a módszert, előtte ismerkedjen meg vele.

 

A tanfolyam minden esetben akkor kezdődik, ha a tanuló döntést hoz arra vonatkozóan, hogy mikor szeretné kezdeni a választott idegen nyelv tanulását. Miután nincsenek csoportok, így a tanuló saját maga dönt ebben a kérdésben.

Semmilyet. A REXAMO módszernek saját kiadványai vannak, amelyek a tanfolyam árát képezik.

 

Ebben az esetben egyeztet kollégáinkkal, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy folytatás esetén ott és azzal a tanárral tudjon bekapcsolódni a tananyagba, ahol annak vége szakadt. Fejlődés esetén természetesen az adott szintjéhez igazítva tudja folytatni képzésünket. Órái nem vesznek el!

 

Igen. Egyrészt minden tanfolyami blokk végén értékeli Ön és nyelvtanára is, hogy hova fejlődött a kezdéshez viszonyítva, illetve Nyelviskolánk a KJF TársalKodó/GazdálKodó nyelvvizsgarendszerének (államilag elismert, akkreditált, kétnyelvű vizsga) és a Michigan Egyetem (nemzetközi, honosítható, egynyelvű vizsga) által szervezett nyelvvizsga vizsgahelye.

Írjon nekünk az info@matrixcbs.com címre, kollégáink a lehető legrövidebb úton megválaszolják azt.