7 lépcső a sikeres nyelvtudáshoz

1. lépcső: Nyílik a fül- Idegen nyelvi fürdő:

Ennek tudományos háttere a tudáskonszolidáció jelensége. A frissen szerzett tudást az alvás álomperiódusaiban dolgozza fel és rögzíti a tartós memóriában az agy. Kiderült, hogy a VillámMódszerrel akár napi 6-8 órányi (!) új, idegen nyelvi élményt is képesek vagyunk befogadni és feldolgozni. A már konszolidálódott tudásra való lépcsőzetes visszatérés növeli ezt a hatást.

2. lépcső: Kimondási tréning- Nyílik a száj:

Ez a kimondási tréning lehetővé teszi, hogy az a kezdő nyelvtanuló is, aki még egyáltalán nem tudhat idegen nyelven fogalmazni, gyakorlatot szerezzen a beszélésben, a helyes kiejtésben.

3. lépcső: Leírási tréning- Nyílik a szem, mozdul a kéz:

A nyelvtanulás ezen szakaszában az olvasás mellett az íráskészség fejlesztése és gyakorlása történik.

4. lépcső: Felolvasási tréning- Pörög a nyelv:

A helyes kiejtés megtanulásának és begyakorlásnak szakasza, ahol a mimika, a gesztikuláció, a kézmozdulatok és az érzelmek kifejezése a tanulás középpontjában áll.

5. lépcső: Fordítási tréning- Tisztul a fej:

Nyelvtani tájékozódás szakasza, amelyben a fordítás már nem jelent gondot a tanulónak (angolról magyarra és vissza is!).

6. lépcső: Szövegmódosítás és önálló szövegalkotás - Kezdődik a “szabadúszás”:

Csak már némi szó-, és kifejezéskincs birtokában próbálkozunk a szabadabb fogalmazással, de csak akkor, amikor már éledezik bennünk a nyelvtan ösztönös előképe is.

7. lépcső A nyelvtan áttekintése, rendszerezése:

A nyelveknek nagyon is egyszerű, lényegi rendje, „mélyszerkezete” van. Mögöttes elveire ráérezhetünk, ha már elég tapasztalatot gyűjtöttünk. Jó, ha a nyelvtanulók fejükben már „félkészre” megalkotott nyelvtani elképzelésekkel rendelkeznek. Ez magából a Villám®-módszerből adódik.

A tanulás lépcsőzetessége azt jelenti, hogy kezdetben – a nyelvi fürdő során – előretanulunk, azután az újabb és újabb leckékkel való ismerkedéssel párhuzamosan több régi leckére visszatérünk, és egy-egy nap során így - egymáshoz képest lépcsőzetes eltolással - különféle tanulási tevékenységeket végzünk a különböző leckékkel.

 

Nyelvtanulás képekben

Az anyanyelvi színészek által mondott szöveg a kivetítőn mondatról-mondatra olvasható is. A tanár és tanuló ezeket elismétli. Kezükben mozdul a karmesteri pálca, követik a ritmust, a beszéd hangsúlyváltozásait. A mondatot átalakítják, jelentését csűrik-csavarják, és szinte észrevétlenül a nyelvi szerkezetek változatos sokaságát alkalmazzák, - miközben ezek eljárásait, kifejezéseit a jelentéshez kapcsolva megjegyzik.
Az írás és az olvasás készségfejlesztésére, ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

 

Egy jó hír diszlexiásoknak:

Módszerünkkel sok diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvekkel, akiket egyébként az iskolai nyelvoktatás alól felmentenek. Nálunk pl. már száz-százhúsz órás VillámTanfolyam után könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tanfolyam-sorozatunkat elvégezve többen középfokú nyelvvizsgát tettek.