Csoportos és INSTANT csoportos képzések

Csoportos képzésünk a REXAMO egyéni képzés tananyagára épülő ún. Villám nyelvi módszerrel juttatja el a tanulókat a kívánt nyelvi szint eléréséhez (társalgási szintű nyelvtudás, alapfokú vagy középfokú nyelvvizsga szint).
Az Instant csoportos idegen nyelvi képzések komplex megoldást nyújtatnak mindazoknak, akik csoportos képzési formában szeretnék a kommunikációs nyelvtudásukat elsajátítani, illetve akik a választott idegennyelv-tudást nyelvvizsga szintre kívánják emelni. A kezdési szinttől függően, a 180, a 300 vagy a 360 órás (60 perces) tanfolyam végén középfokú nyelvvizsga követelményi szintre jutnak el a tanulók, amelyet nyelvvizsga követhet(het). A MATRIX CBS Kft. a Kodolányi János Főiskola Társalkodó/Gazdálkodó nyelvvizsgarendszerének akkreditált nyelvvizsgahelye (a nyelvvizsgáról a NYELVVIZSGA pont alatt olvashat bővebben), így a tanulóknak lehetőséget tudunk biztosítani a képzőintézményen belüli nyelvvizsgára (államilag elismert nyelvvizsga).
 
Természetesen lehetőséget kínálunk kisebb modulok, külön tanfolyamok „építkezésre” is, amely esetben szükséges szintfelmérőt (szóbeli és írásbeli) készítünk leendő tanulóinknál a jelenlegi nyelvtudás szintjéről, hogy a leghatékonyabban és legköltségtakarékosabban tudjuk összeállítani az elérendő célhoz a tanfolyamokat.
 
 
Választható nyelvek: angol, német és francia
 
A módszer lényege: Az idegen nyelv elsajátítása során célunk az adott idegen nyelvi környezetbe helyezni tanulóinkat mindennapi életből vett történeteken keresztül. Tanulóink komplex mondatokon keresztül sajátítják el a megértést, a helyes beszédet majd a kommunikációs képességet. A tanulás folyamatában a hangsúly nem a szavakon és nyelvtani szerkezeteken van, hanem azok egységén, azok alkalmazás szinten való elsajátításán már a kezdetektől fogva. A tanuló valamennyi érzékszervén keresztül egyszerre kapja az információt a tanulás során, látja, hallja (anyanyelvi felmondással), és ő maga is alkalmazza azt, amely hozzásegít az eredményes, hatékony és gyorsabb nyelvtanuláshoz. Az anyanyelvi mondatoknak megfelelő idegen nyelvi mondatok folyamatos ismétlésével memorizálódnak a szavak, kifejezések azok helyes mondatszerkezeti használatával. A kommunikáció során külön figyelem irányul a helyes hanglejtés, hangsúly megtanulására.
A tanfolyami csomagok utolsó 60 órás blokkja minden esetben nyelvvizsga-felkészítő tanfolyam.
 
Az Instant Csomagok a következőket tartalmazzák:

  • Tankönyvek
  • Nyelvvizsga egyszeri díja
  • Nyelvvizsga garancia (eredménytelen nyelvvizsga esetén újabb egyszeri 60 órás nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot és az újabb egyszeri nyelvvizsga díját garantálja a Nyelviskola – amennyiben a tanfolyam összóraszámának legalább 95%-án igazoltan részt vesz a hallgató, és az egyes blokkok lezárást követő záróértékelésnél blokkonként minimum 70%-os eredményt teljesít a tanuló)

 
Bővebb információk: www.cbsnyelviskola.com
                                  www.matrixcbs.com