KJF Nyelvvizsga rendszer

KJF Nyelvvizsga rendszer
 
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003. február 10-én a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer (kétnyelvű annyiban, hogy a feladatok instrukciói magyarul vannak megadva, viszont abból a szempontból egynyelvű, hogy sem idegen nyelvről magyarra, sem magyar nyelvről idegen nyelvre való fordítás nincs a feladatok között), amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből.
 
Az egyes szintek és az azokon elvárt készségek és nyelvismeret meghatározásakor a vizsgarendszer az Európa Tanács ajánlásait vette figyelembe.

Nyelviskola tartalma: 
Nyelviskola (Szeged, Kecskemét) címkék: