REXAMO nyelvoktatási módszer lényege

REXAMO nyelvoktatási módszer lényege

REXAMO: RElaxációs állapoton Alapuló Multimédiás eszközöket alkalmazó Oktatási módszer, amely több oktatási stratégiát alkalmaz egy eredményesebb és hatékonyabb tanulás elérésére, tanulást elősegítő agyi állapotban (relaxációban, alfa közeli állapotban).

Választható nyelvek: angol, német és francia

Bármilyen új ismeret elsajátítása során, így az idegen nyelv tanulása alkalmával is alapvetően meghatározó a módszer, a tanulás környezeteés  a tanulást segítő szakemberek jelenléte.

Feltárt pedagógia kutatások eredményei alapján ismertté vált, hogy az információkat, ismereteket az ember az alábbiak szerint sajátítja el:

  • amit csak hall, annak megközelítőleg 20%-át,
  • amit csak lát, annak 30%-át,
  • amit egyszerre lát és hall, annak 50%-át,
  • amit hall, lát és alkalmaz is egyszerre, annak 80%-át képes megjegyezni.

 

A REXAMO Nyelvoktatási módszernél nem csak látja és hallja a tanuló a tananyagot, hanem aktívan cselekszi is azt, annak érdekében, hogy maradandó nyelvtudásra tegyen szert.

Alapvetően két tanítási órával találkoznak tanulóink: realxációs óra és tanári -kontakt- óra.

Relaxációs tanóra: relaxációs állapotban folyik a nyelvtanulás; ebben az agyi állapotban a memorizáló és tanulási képességünk hatványozottabb (tudományosan igazolt). Relaxációs állapotot igyekszünk elérni a tanulónál relaxációs fotel és multimédia eszközök segítségével.

A tanuló miután elhelyezkedik a relaxfotelben, egy fejhallgatón és HMD (Head Mounted Displays) szemüvegen keresztül kezdi meg a "tanulást". A HMD szemüveg segítségével egy képen keresztül követi a tananyagot, miközben a fejhallgatón keresztül hallja is azt.

Nyelviskola tartalma: 
Nyelviskola (Szeged, Kecskemét) címkék: