TársalKodó nyelvvizsga felépítése és értékelése - Alapfok

 
szóbeli vizsgán elérhető összes pontszám: 75 pont.
A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (45 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés

35 pont

14 pont

10 perc

Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók

Közvetítői készség

3. idegen nyelvű, kb. 230 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre

10 pont

4 pont

10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés

Hallás utáni értés

Lehetséges feladattípusok:- feleletválasztós- igaz-hamis - táblázat kitöltése- információ felismerése

30 pont

12 pont

25 perc

 Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Olvasáskészség

2000-2500 leütés terjedelmű szöveghez tartozó 16 igaz-hamis állítás eldöntése

40 pont

16 pont

25 perc

Szótár nem használható

Íráskészség

informális levél írása, 140-160 szó terjedelemben

60 pont

24 pont

50 perc

szótár használható

 Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 175 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 105 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.
Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.
Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.
 
Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál

Vizsgarész

Készség

Feladat

Az értékelés szempontjai

Szóbeli

Beszédkészség

Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján

Kiejtés: 5 pont

Közvetítői készség

Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont
Koherencia: 5 pont

Hallás utáni értés

5 item - feleletválasztós5 item - igaz-hamis állítások5 item - információ felismerése

itemenként 2-2 pont

Írásbeli

Olvasáskészség

16 item igaz-hamis állítás

itemenként 2,5 pont

Íráskészség

 informális levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont
Szerkezet: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Összesen: 20 nyerspont x 3 = 60 vizsgapont
Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

Nyelviskola (Szeged, Kecskemét) címkék: